InicioMis librosAñadir libros
Descubrir
LibrosAutoresLectoresCríticasCitasListasTest
>

Crítica de Beavazquez_


Beavazquez_
15 September 2022
[GAL] di Pedro Feijóo na contracuberta de "Un lume azul" que "é preferible non saber nada previamente, mesmo evitando que ninguén nos desvele ningunha información sobre ela [a historia], e gardar para nós o pracer de descubrir, de golpe, cal é a verdadeira historia que aquí se agocha". E non querería ser eu quen contradiga a este home, pero tampouco podía deixar pasar a oportunidade de falar deste libro por aquí. Porque aínda que cos anos penso que cada vez é máis sinxelo acertar coas lecturas (aínda que sempre se poida colar algunha), o enganche que tiven con esta había tempo que non o sentía. Sinxelamente: devoreina. Calquera minuto libre que tiven durante eses días lanzábame a polo libro como se se me fose a vida nel.
Así que manterei o misterio e non desvelarei nada da trama, pero se queredes emocións fortes, sen dúbida este é o voso libro.
Empeza moi forte e, para min, cara o final, perde un pouco de intensidade, de aí que non lle poña as 5 estrelas. Unha vez as personaxes están perfiladas e imos vendo (ou crendo intuír) por onde van os tiros parece que o nivel de tensión baixa algo. Pero tamén vos digo que se toda a historia chega a levar o mesmo ritmo igual me dá un ataque.
Iso si, eu diría que sobre todo ao principio non é un libro apto para todos os estómagos. Recoñezo que a min revolvéuseme todo en máis dunha ocasión.

[CAS] Dica Pedro Feijóo en la contracubierta de "Un lume azul" que "es preferible no saber nada previamente, mismo evitando que nadie nos desvele ninguna información sobre ella [la historia], y guardar para nosotras el placer de descubrir, de golpe, cuál es la verdadera historia que aquí se esconde". Y no querría ser yo quién contradiga a este hombre, pero tampoco podía dejar pasar la oportunidad de hablar de este libro por aquí. Porque aunque con los años pienso que cada vez es más sencillo acertar con las lecturas (aunque siempre se pueda colar alguna), el enganche que tuve con esta hacía tiempo que no lo sentía. Sencillamente: la devoré. Cualquier minuto libre que tuve durante esos días me lanzaba a por el libro como si se me fuese la vida en él.
Así que mantendré el misterio y no desvelaré nada de la trama, pero si quereis emociones fuertes, sin duda este es vuestro libro.
Empieza muy fuerte y, para mí, hacia el final, pierde un pouco de intensidad, de ahí que no le ponga las 5 estrellas. Una vez que los personajes están perfilados y vamos viendo (o creyendo intuir) por dónde van los tiros parece que el nivel de tensión baja algo. Pero también os digo que si toda la historia llega a llevar el mismo ritmo igual me da un ataque.
Eso sí, yo diría que sobre todo al principio no es un libro apto para todos los estómagos. Reconozco que a mí se me revolvió todo en más de una ocasión.
Comentar  Me gusta         20Comprar este libro en papel, epub, pdf en

Amazon ESAgapeaCasa del libro
Apreciaron esta crítica ()(2)ver más