InicioMis librosAñadir libros
Descubrir
LibrosAutoresLectoresCríticasCitasListasTest
>

Crítica de Beavazquez_


Beavazquez_
08 December 2021
[GAL]
Emma Cline toma como base a historia dos crimes de Charles Manson para crear unha novela centrada nas rapazas que levaron a cabo os asasinatos. Nela móstranos como é a complexa transición entre ser nena e adulta, que nos fai en moitas ocasións levar a cabo accións ou comportamentos que non van con nós, para encaixar ou agradar a algunha persoa que consideramos superior a nós.

Encantoume o feito de que narra a historia acontecida en 1969, pero de cando en vez volve a un momento presente e móstranos á Evie adulta e como lembra eses momentos, ademais de deixar ver retallos das consecuencias que eses acontecementos tiveron na súa vida posterior, na súa forma de relacionarse coa xente, etc.

Por todo o mundo é sabida a miña obsesión por historias de crimes, reais ou ficticias, pero ler esta historia fíxome pensar no pouco que sei realmente sobre a matanza de Manson (a pesar de que  a toma como unha referencia e non está completamente baseada nela). Penso que é un caso tan popular que quizais por iso non tiven aínda a curiosidade que teño por outros que non foron tan famosos/mediáticos, pero ler esta historia espertou a miña curiosidade, así que creo que investigarei máis sobre o tema!

[CAS]
Emma Cline toma como base la historia de los crímenes de Charles Manson para crear una novela centrada en las chicas que llevaron a cabo los asesinatos. En ella nos muestra cómo es al compleja transición entre ser niña y adulta, que nos hace en muchas ocasiones llevar a cabo acciones o comportamientos que no van con nosotras, para encajar o agradar a alguna persona que consideramos superior a nosotras.

Me encantó el hehco de que narra la historia ocurrida en 1969, pero de vez en cuando vuelve a un momento presente y nos muestra a la Evie adulta y como recuerda esos momentos, además de deijar ver retazos de las consecuencias que esos acontecimientos tuvieron en su vida posterior, en su forma de relacionarse con l gente, etc.

Por todo el mundo es sabida mi obsesión por historias de crímenes, reales o ficticias, pero leer esta historia me hizo pensar en lo poco que sé realmente sobre la matanza de Manson (a pesar de que la toma como una referencia y no está completamente basada en ella). Pienso que es un caso tan popular que quizás por eso no tuve aún la curiosidad que tengo por otros que no fueron tan famosos/mediáticos, pero leer esta historia despertó mi curiosidad, así que creo que investigaré más sobre el tema!
Comentar  Me gusta         00Comprar este libro en papel, epub, pdf en

Casa del libroAmazon ESAgapea